Obs Het Zand stelt uw interesse in onze school op prijs. De door u verstrekte persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw e-mail adres op een aanvraag- of contactformulier), worden als vertrouwelijke informatie beschouwd. Deze gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden.