Uw kind aanmelden op OBS HET ZAND?

1.     INTERESSE (vóór 3 jaar)

 • U kunt reeds voor de derde verjaardag van uw kind aangeven dat u interesse heeft in een plek voor uw kind op Obs Het Zand.
 • U kunt hier een interesse-formulier downloaden, wij nemen contact met u op als uw kind 3 jaar is geworden.
 • Er is dan nog geen sprake van officiële aanmelding.

2.     AANMELDING (vanaf 3 jaar)

 • Als uw kind 3 jaar of ouder is kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. U kunt hier het aanmeldingsformulier  downloaden.
 • Wanneer uw kind ± 3 jaar + 9 maanden oud is nemen wij contact met u op voor een intakegesprek.
 • Indien uw kind extra onderwijsbehoeften heeft, is het wenselijk dat u zelf eerder contact opneemt met de Intern Begeleider (IB’er)
 • Ook kan het voorkomen dat de IB’er contact met u opneemt om bijzondere onderwijsbehoeften te bespreken.
 • De IB’er bekijkt in welke groep uw kind het beste geplaatst kan worden.

3.     ZIJ INSTROOM / AANMELDING BIJ VERHUIZING

 • Als uw kind(eren) al een andere basisschool bezoek(t)en, wordt de aanmelding altijd door de IB’er in behandeling genomen.
 • Het is geen automatisme dat uw kind geplaatst kan worden, dat hangt van meerdere factoren af zoals groepsgrootte, zorg inde groep, onderwijsbehoefte van het  aangemelde kind.
 • Neemt u daarom bij ZIJINSTROOM altijd contact op met onze administratie: 030-6704650 / administratie.hetzand@spoutrecht.nl
 • De IB’er neemt daarna z.s.m. contact met u op.
 • De IB’er informeert altijd bij de school van herkomst naar de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van uw kind(eren).
 • Indien nodig kan er een termijn van 6 weken in acht worden genomen voor nader onderzoek, alvorens tot plaatsing kan worden overgegaan.
 • Het is daarom ook van belang dat u in geval van verhuizing tijdig contact opneemt met de school.