De Vreedzame School

Onze school is een “Vreedzame School” . De Vreedzame School werkt aan de school als een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor het geheel. Waarin iedereen op een prettige manier met elkaar omgaat. De Vreedzame School is veel meer dan gewoon een serie lessen.

Een centraal begrip in de Vreedzame School is mediatie door leeftijdgenoten. Een aantal leerlingen uit groep 7 en 8 worden opgeleid tot mediator. Eenmaal opgeleid is er elke dag in school een tweetal mediatoren die dienst hebben. Tijdens de pauzes lopen zij rond met hesjes en letten op of ze ergens kunnen helpen bij een conflict. Gedurende de hele dag zijn zij aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten.

We hebben in de school maatjesklassen. Een groep uit de BB is gekoppeld aan een groep in de onderbouw en geheel het jaar door ondernemen zij samen (door de leerling ingebracht) activiteiten.

Omgaan met conflicten

Leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan.

Verantwoordelijkheid geven

Leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten.

Democratische Gemeenschap

De klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.