Kernmerkend voor ons onderwijs:
Betrokken bij de samenleving.

o.a. Brede School-projecten

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

o.a. werken met weektaken

Plusaanbod

voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Thematisch werken

waarbij de 21e eeuwse vaardigheden geïntegreerd zijn

Spelontwikkeling

hier is veel aandacht voor bij de kleuters