Kinderraad

testim
Simone van der Sluijs
Begeleider van Doenja

Als je in de kinderraad zit heb je één keer per maand op dinsdag kinderraadsvergadering in de aula. Dit wordt begeleid door Sjaan. In zo’n vergadering werken we in twee groepen: De ene groep is aan het proberen een schoolfeest te organiseren voor Arcade en Obs Het Zand. Dit met het doel om de band te versterken tussen de twee scholen. De andere groep is bezig met het onderwerp sport, zoals bijvoorbeeld het plan om het voetbalveld beter te maken.

Motivatie Filmpje

Vorig jaar heeft de kinderraad een filmpje gemaakt om leerkrachten te motiveren om leren leuker te maken.

Hortus

De kinderraad heeft de hortus gezelliger gemaakt.

Voetbaltoernooi

Er is ook een voetbaltoernooi georganiseerd.