logo
INLOGGEN OUDERPORTAAL

Ondersteuning

Uw kind is bij ons in goede handen. Ook als het extra ondersteuning nodig heeft. Dit gebeurt in eerste instantie binnen de klas. De leerkrachten houden de ontwikkeling van de leerlingen structureel in de gaten en leggen dit vast in groepsplannen. Hierin staan de behoeften van en een aanpak voor individuele leerlingen beschreven.
Regelmatig bespreken leerkrachten en de intern begeleider hun groepen, om informatie uit te wisselen en elkaar te adviseren. Bij complexe problemen schakelen we specialistische hulp in van buitenaf.

Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar een ‘gewone’ school in de buurt gaan. Oók kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De vraag is steeds: wat heeft een kind echt nodig om optimaal te kunnen leren? Als wij de ondersteuning die uw kind nodig heeft niet kunnen bieden, zoeken we samen naar een school die dit wel kan. Meer over Passend onderwijs.

De weg naar het voortgezet onderwijs

In groep 8 zetten we de laatste stappen op weg naar het voortgezet onderwijs. We geven als school een advies over het vervolgonderwijs waar uw kind het best op zijn plek is. De resultaten van de CITO toetsen (groep 6 tot en met 8) tellen hierin mee.