Missie, Visie & Kernwaarden

Obs Het Zand is een school waar iedereen zich welkom voelt. Wij hebben aandacht voor ieder kind en wij gaan met hart voor elkaar om met onze verschillende achtergronden en culturele verschillen.

Missie:

Obs Het Zand is een school waar iedereen zich welkom voelt. Wij hebben aandacht voor ieder kind en wij gaan met hart voor elkaar om met onze verschillende achtergronden en culturele verschillen.

Visie:

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren in een omgeving waar alle culturen en achtergronden samenkomen. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen die op een gemengde school zitten, goede burgers worden die kunnen omgaan met verschillen in de maatschappij. Wij zijn bewust een Vreedzame School. Wij handelen vanuit respect naar verschillende levenswijzen, levensbeschouwingen en religies (openbaar onderwijs).

missie-visie
Kernwaarden:
Divers

Ruimte voor talenten

Verbinding

Wij passen bij elkaar

Respect

Iedereen mag er zijn. Samen staan we sterk

Levendig

Wij willen groeien

Enthousiasme

Wij zijn een enthousiast team