Partners

Onze school is partner van Brede School Het Zand

Onze partners in de Brede School Het Zand zijn: Montessorischool Arcade, Openbare Basisschool Het Zand, Saartje Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang (www.saartje.nl/locatie/bsozand), Cultuur19, DOENJA Dienstverlening en Peutercentrum Spelenderwijs Utrecht.

Wij werken samen aan de inhoudelijke verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur en sport om hiermee de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 t/m 12 jaar te vergroten.

Onze belangrijkste pijler in de samenwerking is cultuur en natuur. Dit is onder andere terug te zien in de schooltuin, de jaarlijkse gemeenschappelijk dag van Natuur & Cultuur en de kinderboekenmarkt.

Activiteiten die na school plaatsvinden worden middels de nieuwsbrief of op de borden in de hal bekend gemaakt.

Buurtteam

Alle inwoners van Utrecht kunnen bij het Buurtteam terecht met vragen en problemen die ze zelf niet meer goed kunnen oplossen. Een Buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners met veel ervaring op het gebied van (psychische) zorg, jeugdhulp, welzijn, woonbegeleiding en werk. Bij het Buurtteam kunt u terecht als u vragen heeft over bijvoorbeeld opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkeloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden en meer.

Vanuit het Buurtteam is Reinier van Henten (zie onderstaande contactgegevens) verbonden aan onze school. U kunt binnenlopen op het spreekuur: Elke maandagmiddag tussen 14.00 – 15.00 uur maar u kunt ook bellen of mailen.

Reinier van Henten

Mobiel: 06-57886427
Mail: r.van.henten@buurtteamsutrecht.nl

Meer informatie over de buurtteams vindt u op www.buurtteamsutrecht.nl

Overige Partners

We nemen voor activiteiten op school leskisten, lesideeën en andere materialen af van de bibliotheek, Natuur & Milieu Educatie, GGD, etc..