Ouderraad

De Ouderraad organiseert samen met leraren en ouders de volgende activiteiten: Kinderboekenmarkt, Sinterklaas, Kerst, Thema ouderavond, Lenteontbijt, Schoolreisjes, Avondvierdaagse, Zomerfeest en de Sportactiviteiten. De kosten hiervoor worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is € 55,00 per kind en €27,50 per kind wanneer uw kind begin van het nieuwe kalenderjaar start. In de Financiële Verantwoording (onder Downloads) kunt u zien, waar de vrijwillige bijdrage aan besteed wordt.

Hulp van ouders

We kunnen de hulp van ouders altijd goed gebruiken. Er zijn allerlei manieren om mee te helpen: de school versieren rond Sinterklaas en Kerst, spullen klaarzetten en opruimen tijdens de Kinderboekenmarkt, de Koningsspelen en het Zomerfeest, begeleider zijn tijdens de verschillende activiteiten, enzovoorts. Ook kunt u zich opgeven voor de commissie van één van de activiteiten en op die manier betrokken zijn bij de voorbereiding van de activiteit.

Informatie over activiteiten

U wordt door school, het team van leraren en de Ouderraad geïnformeerd over de activiteiten via:

· Social Schools App

· Bord in de centrale hal

· Informatiebord naast ingang klaslokaal

· Updates van de juffen en meesters

· Nieuwsbrief Obs Het Zand

· Ouderraad nieuwsbrief

· Facebook account Obs Het Zand

Nieuwe leden

Om te zorgen dat de Ouderraad op volle kracht blijft, zoeken we nog meer vaders en moeders die het leuk vinden om ons te versterken.

Contact

Mocht u nog vragen hebben aan de Ouderraad, dan kunt u die richten aan: or.hetzand@spoutrecht.nl.

Downloads